POZNAJ NAS

Magdalena Kapłan

Pasjonatka łącząca najnowszą wiedzę naukową z praktycznym doświadczeniem w Winnicy i Szkółce Nobilis. Pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach sadowniczych. Dr hab., adiunkt w Zakładzie Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Autorka prac naukowych z dziedziny sadownictwa: uprawy, plonowania i jakości winorośli, a także wielu artykułów specjalistycznych w prasie branżowej. Wiceprezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy.

Grzegorz Kapłan

W Szkółce winorośli Nobilis zajmuje się agrotechniką i ochroną – z wykształcenia technik ochrony roślin, mgr inż. agronomii. Odpowiada za dobór odmian winorośli do produkcji winiarskiej. Praktyk i pasjonat, od lat zgłębia tajniki winiarstwa i doskonali swoje umiejętności. Twórca wielokrotnie nagradzanych win z Winnicy Nobilis.